ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κάνοντας κλικ στο είσοδος, βεβαιώνω ότι είμαι άνω των 18 και θα συμμορφωθώ με την παραπάνω δήλωση.
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ

Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επίσημη ιστοσελίδα μας https://littleamsterdam.shop/(εφεξής «Ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τον Καραγιάννη Γεώργιο (ατομική επιχείρηση), με ΑΦΜ 032912019, με έδρα το Βόλο, οδός Xenofontos 35, Volos 383 33 (εφεξής Επιχείρηση»). 

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει οριστεί ο Εμμανουήλ Χατζηιωάννου, στον οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και την παρούσα Πολιτική, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: στο email [email protected]

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από τον χρήστη της Ιστοσελίδας και αναλυτικότερα:

  • μέσω δημιουργίας λογαριασμού χρήστη
  • μέσω σύνδεσης χρήστης
  • στοιχεία λογαριασμού χρήστη
  • πίνακας ελέγχου λογαριασμού (διεύθυνση χρέωσης και αποστολής)
  • στοιχεία χρέωσης παραγγελίας
  • χρήση cookies

Εάν παρ’ όλα αυτά χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για διαφορετικούς σκοπούς από τους ανωτέρω, όπως περιγράφηκαν, θα σας ειδοποιήσουμε για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε.

1.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της δημιουργίας λογαριασμού

Μέσω της δυνατότητας δημιουργίας λογαριασμού, ο χρήστης αποκτά τον δικό του λογαριασμό μέσω του οποίου μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές για την αγορά των προϊόντων μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επώνυμο, ορισμό χρήστη (προαιρετικά) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η Επιχείρηση δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη, ενώ σε καμία περίπτωση τα στοιχεία του χρήστη δεν θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. 

1.2. Σκοπός επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση 

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6§1 περ. α’ ΓΚΠΔ. 

2.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της σύνδεσης του χρήστη

Μέσω της σύνδεσης του χρήστη στον λογαριασμό, τον οποίο έχει δημιουργήσει, ο χρήστης αποκτά δυνατότητα σύνδεσης με τον προσωπικό του λογαριασμό μέσω του οποίου μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές για την αγορά των προϊόντων μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα χρήστη ή διεύθυνση email. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για την αποτελεσματική σύνδεση του χρήστη στον λογαριασμό του, ενώ σε καμία περίπτωση τα στοιχεία του χρήστη δεν θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. 

2.2. Σκοπός επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση 

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η σύνδεση του χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες και χρήστες της Ιστοσελίδας (ΓΚΠΔ άρθρο 6§1 περ. στ’). 

3.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των στοιχείων λογαριασμού του χρήστη

Μέσω του λογαριασμού του, ο χρήστης μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία του, όπως τον κωδικό πρόσβασης/ συνθηματικό. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επίθετο, εμφανιζόμενο όνομα και διεύθυνση email. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για την τροποποίηση των στοιχείων λογαριασμού του χρήστη, ενώ σε καμία περίπτωση τα στοιχεία του δεν θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. 

3.2. Σκοπός επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση 

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η σύνδεση του χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες και χρήστες της Ιστοσελίδας (ΓΚΠΔ άρθρο 6§1 περ. στ’). 

4.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του πίνακα ελέγχου λογαριασμού (διεύθυνση χρέωσης και αποστολής)

Ο χρήστης, εφόσον έχει εισέλθει στο λογαριασμό του, έχει τη δυνατότητα από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού του να δει τις πρόσφατες παραγγελίες του, να διαχειριστεί τις διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης, καθώς και να επεξεργαστεί το συνθηματικό του και τις λοιπές λεπτομέρειες του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επίθετο, όνομα εταιρείας (προαιρετικό), χώρα/ περιοχή, διεύθυνση, διαμέρισμα/ σουίτα, μονάδα κλπ (προαιρετικό), πόλη/ κωμόπολη, περιφέρεια (προαιρετικό), ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του χρήστη μόνο για την τη διαχείριση των στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη, καθώς και για τη διαχείριση των διευθύνσεων αποστολής και χρέωσης, ενώ σε καμία περίπτωση τα στοιχεία του χρήστη δεν θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. 

4.2. Σκοπός επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση 

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η σύνδεση του χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες και χρήστες της Ιστοσελίδας (ΓΚΠΔ άρθρο 6§1 περ. στ’). 

5.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω στοιχείων χρέωσης παραγγελίας

Ο χρήστης έχοντας ολοκληρώσεις τις αγορές του από την Ιστοσελίδα μας, παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία χρέωσης για την αγορά των προϊόντων μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επίθετο, όνομα εταιρείας (προαιρετικό), χώρα/ περιοχή, διεύθυνση, διαμέρισμα/σουίτα/μονάδα κλπ (προαιρετικό), πόλη/ κωμόπολη, περιφέρεια (προαιρετικό), ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, επιπρόσθετες πληροφορίες. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των αγορών σας και την υποβολή των στοιχείων χρέωσης, ενώ σε καμία περίπτωση τα στοιχεία του χρήστη δεν θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. 

5.2. Σκοπός επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση 

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η σύνδεση του χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες και χρήστες της Ιστοσελίδας (ΓΚΠΔ άρθρο 6§1 περ. στ’).  

6.1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies

Κατά την περιήγηση των χρηστών στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον εκάστοτε δικτυακό τόπο, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

6.2.Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της  λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, η διατήρηση της σύνδεσή σας στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η αποθήκευση των επιλογών σας σε σχέση με τα προαιρετικά cookies. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η συγκατάθεση του χρήστη (ΓΚΠΔ άρθρο 6§1 περ. α’), η οποία παρέχεται με την αποδοχή των εν λόγω cookies, με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα cookies τα οποία είναι μονίμως εγκατεστημένα και είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας, για τα οποία νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης (ΓΚΠΔ άρθρο 6 §1 περ. στ’).

Προσωπικά Δεδομένα Ανήλικων Χρηστών

Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανήλικους και δεν επιθυμεί να συλλέγει και να  επεξεργάζεται προσωπικά  δεδομένα ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Για το λόγο αυτό πριν την περιηγήση του χρήστη στην Ιστοσελίδα, συμπληρώνει το αντίστοιχο πλαίσιο, με το οποίο επιβεβαιώνει ότι είναι άνω των 18, ειδάλλως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα. Ωστόσο, επειδή είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών της Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Επιχείρηση, όπως αναλάβει τα προστατευτικά απαραίτητα μέτρα (λ.χ. διαγραφή των δεδομένων τους). Σε περίπτωση που αντιληφθεί η Επιχείρηση ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμεύεται να τα διαγράψει αμέσως και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάζει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (όπως λ.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών social media, website developers κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην Επιχείρησή μας ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να διαβιβάζονται σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (πχ Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές Δικαστικές, Φορολογικές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ

Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου μας,  σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  η Επιχείρηση προηγουμένως ελέγχει εάν:

α)Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.

β)Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Επιχείρηση δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ (πχ η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωση του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων  του χρήστη κ.ο.κ).

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για  την εκτέλεση σύμβασης, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, η Επιχείρηση λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall) κλπ. συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς την Επιχείρηση είναι τα εξής:

1.  Να ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

2.  Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

3. Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

4. Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.

5. Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

6. Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων είτε στον ίδιο είτε σε τρίτους. 

7. Να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

8. Να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

9. Να αντιταχθεί σε απόφαση που τον αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο email [email protected]. Σε  περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Επιχείρηση παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιχείρηση υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση της να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή για λόγους συμμόρφωσης, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας. Ισχύουσα θεωρείται πάντα η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διαμορφώνεται από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. 

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2021